نوشته‌ها

مقایسه سامانه‌های حرارت مرکزی و حرارت موضعی در یک واحد گلخانه

ندیمی، م.، مؤمنی، د.، حوری جعفری، ح.، حاجی ملاعلی کنی، ع. 1387. مقایسه سامانه‌های حرارت مرکزی و حرارت موضعی در یک واحد گلخانه. فناوری در کشاورزی، 3، 23-12.

توسعه روزافزون کشت­‌های گلخانه‌­ای در غرب آسیا و ایران، رشد مصرف انرژی در این بخش را به‌­دنبال دارد که عمده آن مربوط به سیستم­‌های گرمایشی می­‌باشند. مفهوم گرمایش در گلخانه به منزله جبران انرژی تلف شده از گلخانه است. این تلفات به پوشش گلخانه، سازه و سرعت وزش باد مرتبط است. برای جبران این تلفات از سامانه‌­های گرمایشی استفاده می‌شود که به دو صورت متمرکز و موضعی در گلخانه استفاده می­‌گردند. در سامانه گرمایشی متمرکز، هزینه اولیه گرانتر و راندمان و عملکرد بالاتری دارند. در این تحقیق برای سه مساحت گلخانه 3000 متر مربعی، 1هکتاری و 10 هکتاری، میزان کاهش مصرف سوخت در این دو سیستم گرمایشی تحلیل شد. نتایج نشان داد که پتانسیل کاهش مصرف سوخت در سیستم متمرکز حداقل 50% و موضعی حداکثر 35% است.

دریافت فایل مقاله

3-3