راهنمای نویسندگان

با توجه به اهمیت ترویج کشاورزی اصولی و فناوری‌های درخور کشاورزی در دوفصلنامه فناوری در کشاورزی، لازم است در تولید محتوا تا حد ممکن ساده‌نویسی (مقالات) یا ساده‌گویی (رسانه‌ها) رعایت شود. محدود بودن مقاله به ۸ صفحه یا محتوای چندرسانه‌ای به ۷ دقیقه می‌تواند به رسانایی مطلب کمک نماید. برای محتواهای طولانی، این امکان وجود دارد که در دو یا چند بخش (در شماره‌های متوالی) منتشر گردند. بنابراین، ملاک اصلی در پذیرش مقالات در این مجله ساده نویسی می‌باشد. در عین حال که مقالات مروری یا محتواهای آموزشی-ترویجی در اولویت قرار دارند. با توجه به رسالت آموزشی و ترویجی این مجله، انتقال تجربیات یا گزارش‌های فنی تهیه شده از موضوعات فناورانه مرتبط با کشاورزی نیز برای این دوفصلنامه قابل پذیرش خواهد بود.

موضوعات:
–    مفاهیم نو در کشاورزی
–    طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی
–    مهندسی گلخانه و تولید در فضاهای بسته
–    انرژی در کشاورزی
–    صنایع غذایی، مهندسی پس از برداشت و مدیریت ضایعات
–    مهندسی آبیاری
–    امنیت غذایی و کشاورزی پایدار
–    سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
–    کشاورزی دقیق، سامانه‌های کنترل و هوشمند سازی

ساختار مقاله
۱٫    حداکثر در ۸ صفحه A4 برای مقالات فارسی و ۵ صفحه برای مقالات انگلیسی با حاشیه ۳ سانتی متر
۲٫    عنوان: برای مقالات فارسی: B Lotus، ۱۶ بولد و برای مقالات انگلیسی: Times New Roman، ۱۴ بولد
۳٫    نویسندگان: نام نا‌¬خانوادگی، میزان تحصیلات، عنوان رشته تخصصی، محل خدمت، ایمیل نویسنده مسئول
۴٫    معرفی (خلاصه رزومه) نویسندگان در حد ۲۰۰ کلمه
۵٫    چکیده: حداکثر در ۳۰۰ کلمه کلیاتی در رابطه با محتوای مقاله ارائه گردد.
۶٫    مقدمه و مرور منابع
۷٫    روش شناسی: در رابطه با مقالات مروری در این بخش به سرفصل‌های تشریح موضوع پرداخته شود.
۸٫    نتیجه و بحث
۹٫    جمع‌بندی و پیشنهاد
۱۰٫    فهرست منابع: کلیه منابع ارجاع داده شده در متن، به ترتیب شماره دهی شوند (Vancouver).
۱۱٫    متن مقاله فارسی با فونت B Lotus با شماره ۱۴ و مطالب انگلیسی با فونت Times New Roman با شماره ۱۲ تنظیم گردد.
۱۲٫    برای سرفصل¬ها از فونت B Lotus با شماره ۱۴ بولد و برای مطالب فارسی و فونت Times New Roman با شماره ۱۲ بولد برای مطالب انگلیسی استفاده شود.

ساختار محتوای چندرسانه‌ای
برای تهیه ویدیوهای آموزشی حتماً ساده‌گویی، استفاده از لهجه استاندارد (فارسی یا انگلیسی) و محدودیت زمانی (۷ دقیقه) مورد توجه قرار گیرد. لازم است فایل زیرنویس فارسی و انگلیسی محتوا همراه با فایل ویدیویی (در قالب mp4 یا wmv) ضمیمه گردد.

نحوه ارسال مقالات

لطفا پس از تهیه مقاله با فرمت فوق در بخش ارسال مقالات اقدام به ارسال آن نمایید.

تمامی حقوق این وبسایت برای نشریه الکترونیکی فناوری در کشاورزی محفوظ میباشد