سرمازدگی‌های بهاره در چند سال اخیر صدمات غیرقابل جبرانی را به باغداران وارد کرده است. ارقام بومی گردو به سرمای بهاره بسیار حساس هستند و برای رفع این معضل، چند سالی است که جهاد کشاورزی به دنبال جایگزینی این ارقام با ارقام دیرگل است. برای این منظور از انواع پیوند بهره گرفته می‌شود که در ادامه نحوه سرشاخه‌کاری بعنوان شیوه‌ای برای اصلاح باغ‌های موجود آموزش داده می‌شود.

برای مشاهده فایل ویدیویی کلیک نمایید.