مطالب توسط مدیر مسئول

فراخوان مقاله

بدینوسیله از کلیه صاحبنظران دعوت به عمل می‌آید تا مقالات یا محتواهای چندرسانه‌ای خود را با محوریت فناوری در کشاورزی برای دفتر دوفصلنامه فناوری در کشاورزی ارسال فرمایند. راهنمای نویسندگان نحوه ارسال مقاله  

Hi-flow unpowered Measured Irrigation controller (HUMIC)

Omodei, B. 2018. Hi-flow unpowered Measured Irrigation controller (HUMIC). AgroTechnology, 4, 26-30. The Unpowered Measured Irrigation Controller (UMIC) has a limited flow rate because the magnetic valve is quite small. HUMIC uses a much larger magnetic valve. HUMIC uses an Irritrol 2400 Series solenoid valve with 25mm BSP inlet and outlet. The water supply pressure should […]

درک و محل‌یابی سه‌بعدی (بخش 1)

لک، م.ب.، نیری‌فرد، ط. 1398. درک و محل‌یابی سه‌بعدی (بخش 1). فناوری در کشاورزی، 4، 25-20. جهان قابل رؤیتی که ما در آن زندگی می­‌کنیم دنیایی سه بعدی  است که سه متغیر مستقل برای تعیین محل و مرزیابی اشیایی که با حواس خود می­‌توانیم درک کنیم کفایت می‎­کند. بلندا، پهنا، و ژرفا اطلاعاتی کافی برای محصور […]

بررسی تأثیرات تجهیز و و نوسازي اراضی بر پایداري و کارآیی کشت گندم (مطالعه موردی: روستای خردمند)

نادری مهدیی، ک.، یزدانی، ف. 1398. بررسی تأثیرات تجهیز و و نوسازي اراضی بر پایداري و کارآیی کشت گندم (مطالعه موردی: روستای خردمند). فناوری در کشاورزی، 4، 18-11. سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به حجم و نوع مصرف سموم و کودهای شیمیایی نگرانی‌های زیست‌محیطی زیادی را به همراه داشته است. لذا کشاورزی پایدار […]

استفاده از بینی الکترونیکی در تشخیص ویژگی‌های کیفی محصولات گلخانه‌ای

آزادشهرکی، ف.، مؤمنی، د.، حسینی، گ. 1398. استفاده از بینی الکترونیکی در تشخیص ویژگی‌های کیفی محصولات گلخانه‌ای. فناوری در کشاورزی، 4، 10-4. ارزيابي کیفیت و درجه بندي ميوه‌ها و سبزی‌­های گلخانه‌­ای يكي از فعاليت‌­هاي پس از برداشت است كه با توجه به رشد تقاضا براي محصولات سالم و داراي كيفيت بهتر، مورد توجه زیادی قرار گرفته […]

کاهش اثرات خشکسالی و سیلاب در کشاورزی

نیری‌فرد، ط. 1398. کاهش اثرات خشکسالی و سیلاب در کشاورزی. فناوری در کشاورزی، 4، 3-2 خشکسالی و سیلاب خطرات قابل توجهی را برای تولید محصولات کشاورزی به وجود می آورند. افزایش تقاضا برای غذا و خوراک دام، در بسیاری از مناطق رقابت بر سر منابع محدود آب را  تشدید می کند، در نتیجه این رقابت‌ها، تنش […]

سخنی با خوانندگان (شماره 4)

موقعیت جغرافیایی ایران ویژگی‌های اقلیمی منحصر بفردی به آن داده است. به طوری‌که بهره‌برداری از انواع مختلف محصولات کشاورزی در تمام طول سال در محیط باز در این سرزمین چهار فصل امکان‌پذیر می‌باشد. اما، تولید و بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است. وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها، نوسان […]

Unpowered Measured Irrigation Training Manual for Smallholders (more crops per drop)

Omodei, B. 2018. Unpowered Measured Irrigation training Manual for smallholders (more crops per drop). AgroTechnology, 3, 26-41. It is assumed that the smallholder is using drip irrigation (either pressurised or gravity feed) on a garden or a small plot of land. Using the Unpowered MI Controller (UMIC), you can upgrade your drip irrigation system so that […]

InnoGreen: an International Company of Over 25 Years of Experience in Greenhouse

Stradiot, P. 2018. InnoGreen: an International Company of Over 25 Years of Experience in Greenhouse. AgroTechnology, 3, 24-25. InnoGreen has over twenty-five years of experience in greenhouse growing worldwide. Peter Stradiot, the owner and senior consultant is a Belgian agronomist with roots in the Dutch greenhouse sector. For the last eleven years he worked as a […]