نوشته‌ها

سخنی با خوانندگان (شماره ۱)

دوفصلنامه “فناوری در کشاورزی” (با شماره پروانه ۸۰۳۹۴ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به دنبال انتشار مطالبی چند در ارتباط با طراحی، ساخت، ارزیابی و به کارگیری فناوری‌های مناسب در کشاورزی است. این مجله پیشتر با عنوان مکانیزاسیون کشاورزی از طریق وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی منتشر می‌شده است.

امیدواریم مطالبی درخور در راستای بهبود وضعیت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد.

در پایان از همه صاحبنظران دعوت بعمل می‌آید تا ما را با انتقادات، پیشنهادها و البته مقالات خود در راستای غنای هرچه بیشتر محتوای مجله یاری فرمایند.

ارتباط با ما از طریق info@agrimechanization.com امکان‌پذیر است.

 

 

محمدباقر لک

مدیرمسئول دوفصلنامه فناوری در کشاورزی

آذرماه ۱۳۹۶