نوشته‌ها

کاهش اثرات خشکسالی و سیلاب در کشاورزی

نیری‌فرد، ط. ۱۳۹۸٫ کاهش اثرات خشکسالی و سیلاب در کشاورزی. فناوری در کشاورزی، ۴، ۳-۲

خشکسالی و سیلاب خطرات قابل توجهی را برای تولید محصولات کشاورزی به وجود می آورند. افزایش تقاضا برای غذا و خوراک دام، در بسیاری از مناطق رقابت بر سر منابع محدود آب را  تشدید می کند، در نتیجه این رقابت‌ها، تنش های اساسی و آسیب پذیری به کمبود آب افزایش می یابد. سیل همچنین می تواند به شدت بر تولید محصولات کشاورزی در برخی از مناطق تأثیر بگذارد و با افزایش مساله شهرنشینی این سوال مطرح می شود که چگونه مناطق روستایی و شهری باید در خطر سیل سهیم باشند. تغییرات اقلیمی موجب افزایش شدت خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها در بسیاری از مناطق خواهد شد ، در نتیجه چالش مدیریت اینگونه خطرات نیز جدی تر خواهد بود.

دریافت فایل مقاله

۴-۱