در شماره ششم از دوفصلنامه می‌خوانیم:

  • سخنی با خوانندگان
  • سرشاخه‌کاری: راهکاری برای تجاری‌سازی باغ‌های گردو
  • اثر مستقیم بحران COVID-19 بر نظام غذا در کشورها
  • معرفی اپلیکیشن‌های کاربردی در بخش کشاورزی
  • سامانه هوشمند مدیریت گلخانه
  • رشد گیاهان زیر نور مصنوعی
  • بررسی گلخانه‌های پیشرفته با هدف ذخیره آب و انرژی
  • زنده‌ماندن کلونی‌های زنبور عسل در زمستان
  • درک و محل‌یابی سه‌بعدی (بخش دوم)
  • کشاورزی برای کودکان

برای دریافت فایل این شماره از دوفصلنامه به نرم‌افزار کتابخوان “فیدیبو” مراجعه فرمایید.